οικονομικα στοιχεια

NJA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε
​Κλεισθένους 171 – Γέρακας – Τ.Κ 15344
Α.Φ.Μ. 999643313 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.ΑΕ 56342/04/Β/04/32 – ΑΡ.Φ 53715​
ΓΕΜΗ: 6221601000