Προς ενοικιαση

Περιοχή: Γέρακας

Αυτοτελές ακίνητο, 1085 m2

(υπόγειο, ισόγειο 285 m2, 1ος 250 m2 & 2oς 250 m2)

πολυτελής κατασκευή

Περιοχή: Γέρακας

Αυτοτελές ακίνητο, 440 m2

(υπόγειο 110m2, ισόγειο 110m2, 1ος 110m2 & 2oς 110 m2)

πολυτελής κατασκευή