Τα Εργα μας

Πρόκειται για ακίνητα (καταστήματα-γραφεία) που έχει μισθωμένα σε σοβαρούς πελάτες όπως: NCR Α.Ε. πολυεθνικής ATM τραπεζών, NOVO NORDISK πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία, Eurobank, Millenium Bank, Τράπεζα Κύπρου, Symbolo έπιπλα, Κωτσόβολος ηλεκτρικές συσκευές κλπ.